Upute za korištenje fiskalne blagajne PoS Sector

Upute za korištenje fiskalne blagajne PoS Sector

Svrha ove stranice je da s jednostavnim kratkim uputama samostalno dobijete odgovor na vaše nedoumice prilikom korištenja  POS Sector-a.

U slučaju da ne možete ostvariti kontakt s partnerom zaduženim za vašu podršku ili sami ne možete riješiti vaš problem, kontaktirajte našu podršku preko kontakt forme s obveznim podacima za spajanje putem TeamViewera i opisanim problemom.  

Tvoj POS Sector :) 

Mala Škola POS Sector-a

Korak 1: Dodavanje artikala i kucanje računa
 

uputa za pos sector

Korak 2: Rad po stolovima odnosno vođenje narudžbi po stolovima

Korak 3: Pojedinačna i zbirna izvješća poslovanja 
 

Pojedinačna i zbirna izvješća poslovanja

 

 Korak 4: Namještanje postavki u POS Sectoru

Namještanje postavki u POS Sectoru

 
     

 

Kratke upute po vrstama rada

 

Osnovni rad u programu 

Naplata računa za gotovinu

Račun naplata gotovinom

 

Dodatni načini plaćanja  

Dodatni nacini placanja

 

Izdavanje R1 računa

Izdavanje R1 racuna

 

 Dodavanje novog artikla
 

Dodavanje novog artikla

 Dodjela porezne stope artiklu

Dodjela porezne stope artiklu

Promjena cijene artikla

promjena cijene artikla

 Definiranje normativa artikala

Definiranje normativa artikala

 

 Dodavanje nove kategorije i pod kategorije

Dodavanje nove kategorije i pod kategorije

 

Definiranje napomena za kuhinju

Definiranje napomena za kuhinju fiskalne blagajne

 Definiranje priloga
 

Definiranje priloga fiskalne blagajne pos sector

 

Dodjeljivanje osnovnih priloga artiklima

Dodjeljivanje osnovnih priloga artiklima fiskalne blagajne

 

Rad s prilozima
 

Rad s prilozima fiskalne blagajne pos sector

 Rad s happy hour cijenama

Rad s happy hour cijenama fiskalne blagajne pos sector

 

 

 

 

 

 

 

Postavke programa 

Licenciranje programa

Licenciranje programa

Unos osnovnih podataka

Unos osnovnih podataka

Dodavanje novog korisnika

Dodavanje novog korisnika

Promjena lozinke i ovlasti korisnika

Promjena lozinke i ovlasti korisnika

Odabir pisača za ispis računa

Odabir pisača za ispis računa

Odabir pisača za ispis narudžbi

Odabir pisača za ispis narudzbi

Promjena jezika

Promjena jezika fiskalne blagajne pos sector

 

 

 

Rad sa stolovima 

Aktiviranje rada po stolovima

Aktiviranje rada po stolovima

Uređivanje i dodavanje stolova

Uređivanje i dodavanje stolova

Rad s narudžbama

Rad s narudžbama

Prebacivanje narudžbi sa stola na stol

Prebacivanje narudžbi sa stola na stol

 Narudžba, slanje napomene u kuhinju

Narudzba slanje napomene u kuhinju fiskalne blagajne

 

 
Pregled izdanih računa, storniranje, promjena načina plaćanja

 

Pregled izdanih računa

Pregled izdanih racuna

Storniranje računa

Storniranje racuna

Promjena načina plaćanja

Promjena nacina placanja

Ispis računa na A4 format

Ispis racuna na A4 format

Podjela računa

Podjela racuna

 

 
Rad sa skladištem

 

Pregled stanja robe

Pregled stanja robe

Unos robe na skladište

Unos robe na skladište

 

Korekcija zaliha robe

Korekcija zaliha robe

Promjena jedinice mjere
 

Promjena jedinice mjere

 Podešavanje skladišta s kojeg će se roba trošiti

Podešavanje skladišta s kojeg će se roba trošiti

 

 

 Izvješća 

 Izvješće za kraj smjene

Pojedinačno izvješće za period

Izvjesce za period na A4 pisacu

Zbirno izvješće za period

zbirno izvjesce fiskalne blagajne za period

     
     

 

 

POS Sector - PC kasa za restorane i barove 9 out of 10 based on 320 ratings. 18 user reviews.
Pratite nas na Google+ Učitavam...