Glasna glazba, buka i mjerenje buke u ugostiteljskim objektima

Glazba, žamor gostiju.Pojedinim je to glasna glazba, buka, velika buka zbog koje stavljaju čepiće u uši kako bi „preživjeli“. Slijede prijave nadležnoj inspekcijskoj službi, dolazak inspekcija sa nalogom za kažnjavanje i policijskom patrolom koja nekada bez upozorenja gasi glazbu i pretvara ugodni razgovor u tišinu koja smeta. Ovo su svakodnevnice u ugostiteljskom poslovanju. Zaista, nekada su ugostitelji glasni, preglasni, ali u više slučajeva je ljudski faktor poput ljubomore, ne razumijevanja presudan za „smetanje“. Da bi znali što smijete a što ne, u kojoj mjeri je buka po zakonu dozvoljena kao i koje su posljedice za ne pridržavanje zakona donosimo vam danas i ovaj blog post.

 

Što je to buka i koji su dozvoljeni nivoi buke po zakonu

 

Buka, u smislu zakona o zaštiti od buke, je svaki zvuk čiji nivo prekoračuje najviše dozvoljene nivoe propisane ovim ili drugim zakonima s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Nakon što smo predočili zakonsku definiciju što je to buka i što se smatra bukom postavlja se i pitanje kolika je razina buke u zatvorenim i otvorenim prostorima.

Nivo buka od akustičnih uređaja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je pod uvjetima da:
nivo buke ne prelazi Leq 80 dB(A) u BiH, a Leq 40 dB(A) za dana i Leq 30 dB(A) za noći u Hrvatskoj.

Za BiH takođe vrijedi da izuzetno, u diskotekama, nivo buke od korištenja akustičnih uređaja ne smije preći Leq 90 dB(A) u trajanju max 4 sata dnevno.

 

Prije samog mjerenja buke, potrebno je:

 • Znati zašto Vam treba mjerenje buke (ispunjenje minimalno tehničkih uvjeta, tehnički pregled, zapisnik inspekcije itd.) i u kojem vremenu (dan, večer ili noć).
 •  Prostor u kojem se provodi mjerenje buke dovesti u stanje građevinske dovršenosti sa što boljom zračnom i udarnom zvučnom izolacijom.
 • Da svi izvori buke koje želite imati na određenom mjestu, budu u ispitivanom prostoru u ispravnom stanju, s mogućnošću uključivanja.
 • Najaviti mjerenje buke najbližim korisnicima boravišnih/poslovnih prostora.

Prilikom mjerenja buke ugostiteljskih objekata u velikom broju slučajeva potrebno je provesti ograničavanje glazbenog uređaja.

Uređaje za mjerenje buke možete nabaviti kod pravnih osoba certificiranih za prodaju ovih proizvoda.

Kao primjer uređaja za mjerenje razine buke uzet ćemo ove modele:

 • Brüel & Kjar 2260
 • PCE-999
 • PCE-318
 • PCE-322
 • PCE-353
 • SoundPro

Nadzor nad primjenom Zakona i propisa obavljaju sanitarni inspektori Ureda državne uprave i Gradskom uredu gradova, kao i sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva odnosno sanitarni inspektori.

 

Predviđene zakonske kazne 

 

Tamo gdje ima zakona ima i kazni tako da za:

 • Bosnu i Hercegovinu novčane kazne iznose od 500 do 10.000 KM za prekršaj pravnog lica odnosno ugostitelja u ovom slučaju za kršenje zakona o zaštiti buke.
 • Hrvatsku novčane kazne iznose od 5.000,00 do 80.000,00 kuna za prekršaj pravne osobe odnosno ugostitelja u ovom slučaju za kršenje zakona o zaštiti buke.

Zakon možete pogledati na linku: Zakon o zaštiti buke BiH     

Zakon možete pogledati na linku:  Zakon o zaštiti buke Hr

Možda će vas interesirati

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...