Kako konobari kradu i kako ih spriječiti u tome

Znate li kako konobari kradu i kako ih spriječiti u tome!??

Od kada postoji ugostiteljstvo i ugostiteljske usluge pored većine konobara koji odgovorno i pošteno rade svoj posao prisutni su i konobari koji kradu. Vodi se stalna borba mačke i miša između vlasnika i konobara koji kradu (lopova).

Konobari lopovi su dosljedni i ne namjeravaju se odreći dijela za koji misle da pripada njima mimo svega što su dogovorili sa osobom koja ih je zaposlila, a vlasnici ostaju bez dodatnog ljetovanja i zimovanja svake godine. Međutim konobari počinju značajno gubiti od kada su pojedini vlasnici promijenili način rada prilikom davanja narudžbi od strane konobara šanku ili kuhinji.

Otimanje od šanka

Mnogo je načina na koje konobari kradu. Današnja tema su krađe konobara direktno iz šanka ili kuhinje i rješenje za ovaj način krađe. 

Scenarij je slijedeći:

Zaprimanje narudžbe i manji broj otkucanih artikala

Konobar zaprima narudžbe gostiju, kuca ih ili ih predaje šanku u vidu pisanih blokova. Za ovaj način krađe konobar obično čeka gužvu i odjedanput uzima više narudžbi/stolova. Kuca ili piše jedan po jedan račun kako je narudžbu i primio. Uzima isprintane račune koje daje gostima, a šankeru govori što mu treba dati. Međutim, u računima nedostaje jedan ili više artikala koje je trebao otkucani.

Gužva i zbrajanje, konobaru idu na ruku

Zbog velike gužve i stresa kako stići na vrijeme izbaciti piće, šankeru je veliki problem da zbraja sa pet ili više računa ukupne količine pojedinih artikala ili da izbacuje naručene artikle račun po račun. Stalnim presingom konobara da im što prije izbace narudžbu šankeri ostavljaju zbrajanje i pregled računa i izbacuju ono što konobar lopov želi. Punu narudžbu za goste, ali ne otkucanu u cijelosti.

Dodatna zbrka i novac je tu 

Dodatnu zbrku konobari lopovi prave tražeći jedan sok ili pivo (artikli koji se najčešće naručuju) iz prošle ture koje im je po njihovom komentaru šanker zaboravio dati, skrećući temu sa glavnog fokusa – tacne sa ne otkucanim artiklima spremnih da odnese.

Šanker ostaje zbunjen i nastavlja sa slijedećim konobarom koji bučno traži svoju narudžbu, a konobar lopov na putu do gostiju zbraja kolliko mu je ova tacna sa ne otkucanim artiklima donijela novaca, zadovoljno se smiješeći se pri tome.

Naplata nije problem

Konobar lopov naravno nema problema ni sa naplatom. Učtivo gostu objasni da je zaboravio napisati par artikala na račun, a da ih je donio (pri tome pokazujući na njih), na račun upiše ili ne upiše artikle koje nedostaju a doneseni su. Željeni iznos u svakom slučaju naplate, što je i njihov glavni cilj.

Šank i skladište su pokradeni

Šank je oštećen za količinu koja nije otkucana, a izbačena je i odnesena gostima. Inventura će pokazati da je napravljen manjak odnosno razlika između zadnjeg fizičkog stanja robe i utrška koji pokazuje fiskalna blagajna ili ukupni zbroj količina/suma prodanih artikala koje pokazuju blokovi.

Ovaj problem vlasnici rješavaju ili ne rješavaju na par načina:

 • Odbijaju šankerima manjak od njihovih plaća, dnevnica ili napojnica
 • Uopće ne evidentiraju manjak (ne znaju kako ili ne prave točne inventure)
 • Rade na povjerenje i ne znaju stvarno stanje

Rješenje je:

Rješenje je u promjeni načina rada, obavezno koristeći pri tome sustav narudžbi u fiskalnoj blagajni odnosno svom programu sa kojim izdaje račune i vodite poslovanje 

U tom slučaju način rada će izgledati ovako:

 • Konobar zaprima narudžbe gostiju
 • Prijavljuje se u program
 • Kuca račune na programu
 • Na konobarovom printeru izlaze pojedinačni računi za goste
 • Odjavljuje se iz programa
 • Na printeru u šanku/kuhinji izlazi narudžba sa ukupnim zbrojenim količinama artikala koji se nalaze na prethodno otkucanim računima
 • Sve funkcionira bez razgovora između konobara, šanka ili kuhinje.
 • Pregled ukupnih količina na narudžbi je jednostavan
 • Onemogućeno je izdavanje količina koje nisu navedene na narudžbi
 • Sve ostaje zapamćeno bez mogućnosti greške.
 • Dobili ste ljetovanje koja je oduvijek bilo vaše.

Ukupni trošak

Trošak koji imate za ogromnu uštedu od ovog načina krađe su:

 • 15 min vašeg vremena da uposlenicima objasnite način rada po kojem će sada raditi
 • Dodatni printer za šank cca 200€
 • Program sa kojim trenutno radite treba imati već sistem narudžbi u sebi cca 0€

Primjer programa / fiskalne blagajne POS Sector koja u sebi ima integriran sistem narudžbi 

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...