Dokumentacija potrebna za otvaranje ugostiteljskog obrta

Jedan od najčešćih pojmova koje smo dobili kao rezultat Vaših pretraga na tražilicama, a vezan za ugostiteljstvo je “Dokumentacija potrebna za otvaranje ugostiteljskog obrta". Sakupili smo informacije iz Službenih novima i sličnih glasila i odlučili da ih i objavimo i time damo tražene informacije koje su vam i te kako potrebne.

Hrvatska

Pravne osobe registrovane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti trebaju za prvi korak od nadležnog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispuniti uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti.

Drugi korak je utvrđivanje da li ugostiteljski objekt odgovara propisanim uvjetima.

Ove propisane uvjete sa decidno navedenim stavkama možete pogledati na linku:
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta su nadležni uredi državne uprave po županijama (ispostave po gradovima)

 

a. Zahtjev + upravne pristojbe

b. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ne stariji od 6 mjeseci

c. Dokaz o pravu raspolaganja prostorom – (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišne knjige , darovni ugovor , pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o zakupu ) – original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika

d. Dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji:

1. uporabna dozvola i
2. građevna dozvola (zaključno do 31.12.2003.) ili
3. uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ako je zgrada starija od 15.02.1968. (projekt postojećeg stanja)

e. Dokaz o stručnoj spremi:

1. svjedodžba o završnom ispitu srednje škole,
2. uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja poslovnice (kao i za još neke zakonom propisane djelatnosti)

f. Isprave o ispravnosti:

1. dokaz o ispravnosti električnih instalacija
2. izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
3. rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarni inspektor)
4. izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju jela
5. nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci
6. dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ako se radi o objektu koji se prvi put otvara
7. dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu
 

Kada prikupite svu potrebnu dokumentaciju, popunjeni zahtjev s priloženim ispravama i potvrdama o plaćenim pristojbama predajte Odsjeku za minimalne tehničke uvjete.

Odsjek postavlja voditelja postupka koji sastavlja stručno povjerenstvo koje izlazi na teren utvrditi minimalne uvjete.

Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta za uredno podnesene zahtjeve je 15 dana. Dobivanjem rješenja objekt može započeti s radom.

Obrtnik je dužan započeti s radom najkasnije 6 mjeseci nakon ishođenja Rješenja o minimalnim uvjetima (u protivnom ono prestaje važiti), a o danu početka obavljanja djelatnosti izvijestit će Službu za gospodarstvo, gdje će popuniti Prijavu i obrasce RL. Na temelju tog zahtjeva Služba za gospodarstvo će donijeti Rješenje o danu početka obavljanja djelatnosti obrta i o tome izvijestiti sva nadležna tijela.

Napomena: Svaku kasniju promjenu (promjena stručnog voditelja poslovanja, promjena vrste ugostiteljskog objekta, proširenje kapaciteta, privremeni ili trajni prestanak obavljanja djelatnosti i sl.) obrtnik je dužan prijaviti u Službi za gospodarstvo i ishoditi potrebna rješenja.

 

U slučaju da se dvoumite da li da otvorite obrt ili jdoo pročitajte upute u tekstovima:

 

Za više informacije možete pogledati tekstove na linku: Kako otvoriti restoran ili kafić kao i na linku: Zadnje zakonske obaveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...