Novčane kazne u ugostiteljstvu

Novčane kazne u ugostiteljstvu nisu nimalo male i svaki ugostitelj strahuje od njih. Mnoge novčane kazne ugostitelji dobivaju i zbog nepoznavanja zakona i radnji koje trebaju da obave. U daljem pojednostavljenom tekstu zakona su određene predviđene novčane kazne za ugostitelje. Kompletan zakon o ugostiteljstvu možete preuzeti u PDF formatu na kraju teksta.

 

 • (1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ugostitelj ako:
 1. ugostiteljski objekt obavlja radnje koje po propisima nema pravo obavljati
 2. objekt ne ispunjava minimalne uvjete 
 3. ne pruža ugostiteljske usluge u skladu s odredbama ugostiteljskih usluga
 4. objekt koji prestane ispunjavati uvjete propisane za određenu vrstu, kategoriju, posebni standard
 5.  ugostitelj započne obavljati ugostiteljsku djelatnost u objektu prije nego što pribavi rješenje od nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma da je udovoljeno minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju
 • (2) Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost, a nema pravo obavljati tu djelatnost.
 1. Za navedene prekršaje kaznit će se i voditelj poslovanja objekta novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.
 2. Za navedene prekršaje kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.
 3. Uz izrečenu novčanu kaznu ugostitelju će se oduzeti i imovinska korist pribavljena prekršajem.
 4.  Za prekršaje ne ispunjavanja minimalno tehnickih uvjeta , gospodarski inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 2.500,00 kuna.
   
 • (3) Novčanom kaznom od 3.500,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ugostitelj ako:
 1. ne utvrdi normative o utrošku namirnica, pića i napitaka za pojedine usluge prehrane, pića i napitaka ili ne pruži usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, ili na zahtjev normativ ne predoči gostu
 2. vidno ne istakne cijene usluga koje nudi u ugostiteljskom objektu, na način dostupan gostima, ili ako se ne pridržava istaknutih i objavljenih cijena, te ako cjenici nisu dostupni gostima u dovoljnom broju primjeraka
 3. ne izda gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga
 4. ne vodi knjigu gostiju u objektu za smještaj
 5. ne vodi knjigu žalbi u propisanom obliku i sadržaju i na propisani način, te ako ne poštuje ovim Zakonom utvrđene rokove postupka po izjavljenom prigovoru gosta 
 6. uslužuje alkoholna pića gostu mlađem od 18 godina ili ako uslužuje alkoholna pića protivno propisanoj zabrani
   

 

Pogledajte -  Novčane kazne u ugostiteljstvu za BiH 

 

 

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...