Mini analiza implementacije fiskalizacije

Nakon što je 15.12.2010 godine počela integracija fiskalnih sustava, vrijeme je da donesemo i prvu mini analizu stanja na terenu. FBiH je usvojila dinamiku implementacije fiskalnih uređaja po kojoj je odlučeno da prva grupa bude fiskalizirana do 15.12.2010 godine. Prvu grupu čine: ugostiteljski objekti, hoteli, kantine...,farmaceutske tvrtke,benzinske pumpe). Do tog datuma bilo je fiskalizirano svega stotinjak objekata. Rok za fiskalizaciju je produžen na 31.01.2011 godine.

 Spomenutu grupu sačinjava oko 18.000 privrednih subjekata. Nismo mogli doći do podatka koliko je do danas fiskalizirano objekata, ali znamo da se radi o manje od hiljadu jedinica.

Fiskalizirani subjekti susreću se sa velikim problemima, prvenstveno radi fiskalne opreme i neobučenosti servisera. Nakon što se objekat fiskalizira, po prosjeku isti dan se javi problem dva puta. Pretežno se problemi svode na gubitak komunikacije printera i drivera printera, ili zaglavljivanje računa.

Fiskalni sistemi su opremljeni sa komunikacijskim COM portom, a svi novi računari nisu opremljeni COM portom nego USB portom, što znaci da se mora stavljati određeni konvertor signala. Ovi konvertori za svaki uređaj su različiti, na jednom uređaju rade, na drugom ne rade, na trećem rade dva sata pa ne rade jedan sat.

Fiskalni izvještaji se razlikuju sa onim u postojećem software-u, to se dešavaju radi izmjena cijena u toku radnog dana što fiskalna oprema ne podržava, fiskalni printer podrzava popust izrazen u procentima, ali je smijesno da neko naplati sok na iznos 2,13, što znači da bi se trebalo omoguciti rad sa više cijena jednog artikla. Isto tako kada dođe do prekida komunikacije između opreme i drivera software bilježi prodane artikle a fiskalni sistem ne. Radi navedenih stvari korisnici pišu dopise poreskoj upravi, proizvođačima software-a i proizvođačima fiskalne opreme radi utvrđivanja tačnog prometa koji trebaju prijaviti.

Prije početka fiskalizacije trebala se napraviti malo veća analiza. Trebalo se porazgovarati sa trenutnim liderima na tom području, poslušati njihova mišljenja i savjete. Sve stvari je trebalo malo više unificirati, postaviti određene standarde. Napraviti jedan komunikacijski protokol sa kojim će raditi svi uređaji, a ne osam protokola. Uraditi malo više testnih fiskaliziranih objekata, a ne jedan. Proizvođači su morali dati preporuke za određene uređaje koji funkcionišu sa njihovim uređajima, a ne da ne smiju preporučiti ništa, jer ni oni ne znaju. Ili će vremenom problema biti manje ili će ovo biti još jedan propali projekat. Ovo bi trebala biti poruka svima da korisnici nemaju još mnogo strpljenja. 10 stvari koje trebate da znate o fiskalizaciji

Autor teksta: Cokić Elvedin

Kakva su vaša iskustva sa fiskalizacijom?

Možda će vas interesirati

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...