Kako izračunati prodajnu cijenu jela

Svaki ugostitelj, da bi platio ulazne i tekuće troškove kao i osoblje, mora prodavati svoje proizvode (piće, hrana…) po cijeni po kojoj može i isplatiti navedene troškove kao i ostvariti planiranu dobit.

Najjednostavniji način da formirate cijenu je da izračunate ukupne ulazne troškove i da se na njih doda marža sa kojom bi mogli pokriti i troškove i planiranu dobit.

Kod kalkulacije cijene jela treba paziti na broj obroka navedenog jela koji možete da prodate. Ukoliko se proda veći broj obroka onda i cijena obroka treba da je niža i prihvatljivija na tržištu.


Primjer izračunavanja stvarne nabavne cijene - file od pastrmke 

1 kg očišćene pastmke 

otpad kod filetiranja

 iskoristivi dio

30 kn

 28 %

 72%

-nabavna cijena

 -gubitak na težini u %

 -neto težina u procentima

 Rješenje    
30,00 * 100 : 72= 41,66    1 kg fileta od pastrmke iznosi 41,66 kn

neto cijena

nabavna cijena

kalo u novčanoj vrijednosti

kn 41.66

kn 30,00

 =11,66 kn


 Nakon što ste izračunali stvarnu nabavnu vrijednost potrebno je da dodate maržu koja zadovoljava troškove ulaza i dobiti

U našem primjeru nekog restorana X,  za podmirenje troškova ulaza i dobiti potrebno je da ima izlaznu cijenu od 1 kg fileta od pastrmke po 150 kn gdje je izračunata marža za podmirenje troškova ulaza i planirane dobiti 275%. 


Praksa je pokazala da ugostitelji moraju dobro povesti računa o svojoj poslovnoj politici cijena kao i načina na koji formiraju cijene. To neće moči dobro učiniti ako ne poznaju svoje tržište i sve troškove koje imaju pri izradi i posluživanju svojih jela i pića.

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...