Kako napraviti uspješan tim (III dio)

Svaki tim da bi bio uspješan potrebno je da ima menadžera bili to vi ili osoba koju će te uposliti. Evo kakvi trebate biti ili kakav se profil od takvog menadžera ugostiteljstva zamišlja:

 Osobine menadžera tima

 •  najprije treba biti osoba sa kulturom,
 • mora cijeniti svakog člana tima,
 • ne smije biti karijerist i pripisivati rezultate tima sebi,
 • ne smije se nametati timu,
 • u uspjesima bi trebao koristiti zamjenicu "MI", a u neuspjesima češće
  zamjenicu "JA".

Ovakav menadžer mobilizira tim više od bilo kojih drugih motivirajućih razloga. Tada tim osjeća da je on zaslužan za uspjeh.

Ako je menadžer još i, smiren i strpljiv, izbjegava žučne rasprave (a koje su česte u timskom radu), i ako je još k tome afirmiran ugostitelj, tada je on više nego neophodan i prihvatljiv za tim.

Pojave koje slabe timski rad

Zadatak tima je da u određenom vremenu i na određeni način riješi odgovarajući problem i da predloži optimalno rješenje.
Međutim, moguće su mnoge pojave koje slabe timski rad i umanjuju njegovu efikasnost.

Evo tih pojava:

 • nepovjerenje članova tima prema vođi tima ili vođa tima prema članovima tima,

„Postoji razmišljanje kako čak i dobre vođe treba prihvatiti s nepovjerenjem jer, ni jedan vođa nije nepogrešiv. „

Svakako da na ovu činjenicu, s vremena na vrijeme treba podsjetiti menadžere (a još bi bilo korisnije političare).

Pokoravanje vođi tima šteti timu

Istina je i to da se ljudi najčešće pokoravaju vođi, a kad je tim u pitanju onda, ako se to pojavi u timu to mu šteti više od bilo čega.

Pokoravanje, općenito, korumpira rukovoditelje i uništava sljedbenike. A kad se radi o timu koji će zaista prihvatiti menadžera na zdravim osnovama onda takav vođa treba imati "sedmo čulo" i osjetiti da li ga tim prihvaća ali i da se postavi tako da tim ni ne osjeti da ima rukovoditelja.

Slijedeće pravilo koje slabi timski rad govori: 

 •  da timski rad slabi kada rukovoditelj ima preveliki utjecaj na tim,
 • timski rad slabi i kad rukovoditelj tima u rješavanju problema polazi od osobnih interesa,
 • timski rad slabi, već je rečeno, i kad tim ima prevelik broj članova,
 •  tim slabi i ako svi članovi tima nemaju jednak status u timu,
 •  naročito timski rad slabi pojava karijerizma.

Uvažavajući sve elemente koji slabe timski rad, a mora ih menadžer dobro poznavati, najvažniji je zadatak menadžera da za tim stvori povoljne uvjete za kreativan rad i da im se omogući sloboda djelovanja.

Danas se u razvijenom svijetu timski rad izučava na visokim školama i fakultetima. U tim institucijama vrši se simulacija rješavanja strategijskih problema kroz timski rad. Proigravaju se menadžerske igre čije uspješno rješavanje zahtijeva kompetentan tim stručnjaka. A na visokim ugostiteljskim školama uči se tehnika upravljanja timskim radom.

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...