8 pravila menadžmenta za uspješnu usmenu komunikaciju

Menadžer najčešće, sa svojim suradnicima, komunicira usmeno. Zapravo, komuniciranje je njegova osnovna djelatnost. Zato menadžer mora poznavati odgovarajuća pravila usmenog komuniciranja.

Prvo pravilo upućuje menadžera da za uspješno komuniciranje treba prikupiti što više podataka o sugovorniku ili sugovornicima:

 •  informacije o bitnim sklonostima sugovornika od najveće su važnosti,
 • ove podatke treba prikupiti prije početka razgovora (sastanka),
 • može, doduše, i u toku ili nakon sastanka jer će ti podaci koristiti kod
  slijedećeg susreta,
 • korisno je imati i detaljne podatke o poduzeću koje interesira
  menadžera,
 • kao i o osobinama menadžera koji upravlja tim objektom,
 •  bez ovakvih informacija gotovo je nemoguće biti uspješan u
  komuniciranju.

Drugo pravilo govori da za svaki poslovni kontakt treba razraditi strategiju kako ga voditi:

 • tako zacrtana strategija mora se ostvariti,
 • odnosno sastanak se treba odvijati po zacrtanoj zamisli,
 • u strategiji vođenja razgovora moraju se predvidjeti i teškoće, 
 • ali i način kako ih prevladati.

Sve navedeno ukazuje da svaki sudionik u razgovoru, a napose menadžer trebaju:

 •  imati pripremljen podsjetnik,
 • i u toku razgovora korisno je voditi bilješke.

U razgovorima:

 •  strategijski menadžer govori uopćeno i o najvažnijim stvarima,
 •  pomoćnici govore o detaljima ali ne smiju izvoditi zaključke ili
  konačan stav jer,
 • to je isključivo u nadležnosti strategijskog menadžera.

Treće pravilo nalaže da se sastanak započinje s predstavljanjem:

 • predstavljanje mnogi zanemaruju,
 •  a ono je uvjet komunikacije,
 • predstavljanje mora biti jasno i glasno,
 • predstavljanje može započeti i uručivanjem poslovne karte,
 •  menadžer mora imati kvalitetnu poslovnu kartu i to s ovim podacima:
  - ime i prezime, položaj u hijerarhiji, titula, adresa poduzeća,
  telefon, telefaks itd.

Četvrto pravilo traži od menadžera da u poslovnom komuniciranju koristi odgovarajući ton u razgovoru:

 •  ton i dikcija moraju biti prilagođeni kako sudionicima tako i prostoriji u kojoj se vodi razgovor,
 • važne se stvari posebno ističu,
 • povišen i svađalački ton mora se izbjegavati,
 •  a menadžer u svim situacijama mora sačuvati prisebnost i kontrolu
  nad vlastitim postupcima.
  Peto pravilo predstavlja osnovu kulture komuniciranja i nalaže stalnu upotrebu zamjenice "Vi"
  umjesto "Ti":
 • Englezi su to jednostavno riješili i uveli zamjenicu "You".
 • u nas nikad se neće pogriješiti ako se upotrebljava zamjenica "Vi".

Šesto pravilo zahtijeva da se u poslovnim kontaktima bude vedar, nasmijan, optimistički raspoložen...

 •  ovo je najvažnije pravilo u usmenoj komunikaciji,
 • i u najtežim situacijama menadžer mora vladati ovim pravilom,
 • i to tako da se krizni momenti moraju prevladati jer,
 •  i neuspješan sastanak može imati neke koristi, jer se bar nešto
  naučilo i iz takvog sastanka.

Sedmo pravilo nalaže da se treba komunicirati sve dok se ne ostvari cilj:

 • otići sa sastanka je lako ali se time ne postiže cilj,
 • zato "ako ne ide" nije rješenje napuštanje sastanka,
 • cilju treba ići "korak po korak".

Osmo pravilo odnosi se na potrebu poznavanja pravila telefoniranja:

 • i za telefonsko komuniciranje treba se pripremiti,
 • razgovori trebaju biti kratki i o suštini stvari,
 • uvijek se predstavlja prvi onaj tko poziva.

Piše: ,ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od autora POS Sector fiskalne blagajne za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...